Denna webbplats använder cookies. Varför? Klicka här för mer information.

FÅ PERSONLIGT PRISFÖRSLAG

Få ett personligt anpassat priserbjudande från din lokala Caldera Spas-expert!

caldera_spas_hot_tub_couple

FÅ DIN BROSCHYR GRATIS

Du är ett steg närmare en rogivande jetstrålemassage!

caldera_spas_brochure_preview

Senast uppdaterad 2 juli 2018

Watkins Manufacturing, med högkvarter i Vista, Kalifornien, USA har skapat denna integritetspolicy för www.calderaspas.se för att visa sitt starka åtagande för integritet. Nedan beskrivs hur Watkins samlar in och vidareförmedlar den information som inhämtas genom denna webbplats. Vi uppmanar dig att läsa denna policy innan du använder webbplatsen eller skickar in någon personlig information till oss. Ditt användande av webbplatsen innebär att du samtycker till alla villkor i denna policy, så använd inte webbplastsen om det finns någon del av policyn som du inte samtycker till.

Personligt identifierbar information

Vi kommer att samla in personligt identifierbar information om dig, som ditt namn, din postadress, ditt telefon- och mobilnummer och e-postadress, när du tillhandahåller denna information till oss på webbplaten, som t.ex. när du skapar ett konto eller en profil, beställer eller registrerar en produkt, deltar i tävlingar och förmånsprogram, registrerar dig för nyhetsbrev, deltar i enkäter, kontaktar kundservice eller interagerar på något annat sätt med denna webbplats. Din personligt identifierbara information kan användas av oss i juridiska syften, vilka kan omfatta, men inte är begränsade till, svar på förfrågningar från dig, behandling av dina transaktioner, upplysningar till dig om nya produkter eller produktrelaterade nyheter samt för administrativa syften såsom genomförande av förmånsprogram eller spårning av vilka delar av webbplatsen som intresserar dig.

Om du väljer att acceptera kan vi dela din personligt identifierbara information med Watkins dotterbloag och anknutna enheter i syfte att kunna skicka information till dig om Watkins eller anknutna enheters program och för att emellanåt skicka reklam eller kampanjmaterial från reklambyråpartner. Vi kan även använda din personligt identifierbara infromation för interna verksamhetssyften, som optimering av användarnas upplevelse av webbplatsen och analys och styrning av våra verksamheter. Se avsnittet Acceptera/Val nedan.

Vi använder din personligt identifierbara information för att tillhandahålla de tjänster du begär från Watkins som t.ex. svar på förfrågningar om produktinformation, produktregistrering, hantering av beställningar av delar, produkt- eller kundservice, administrering av tävlingar eller förmånsprogram samt underlättande av program för produktvisning online och kataloger med föredragna produkter. Vi använder även personligt identifierabar information för att skicka nyheter till dig om våra produkter och kampanjer, för att genomföra online-enkäter, tävlingar eller förmånsprogram via e-post, telefon eller post samt för att underrätta dig om speciella händelser och reklam som kan vara av intresse för dig. Dessutom kan vi använda informationen för att förbättra Watkins onlinetjänst och övriga tjänster, som t.ex. kundservice och produktsupport, för att få bättre förståelse för kundpreferenser vid utvecklandet av produktförbättringar och innovationer samt för att se till att vår webbplats är av intresse för dig. Om du ansöker om anställning vid Watkins använder vi den personligt identifierbara information som du tillhandahåller för att behandla din arbetsansökan.

Information angående barns användning av denna webbplats

Den här webbplatsen vänder sig inte till barn och vi vill uppmana barn att inte ange någon personligt identifierbar information genom webbplatsen.

Passiv insamling av icke-personlig information

Vi kan även samla in information som är av icke-personlig art, som t.ex. ditt födelsedatum, kön, postnummer, domännamn, url, webbläsare och operativsystem samt en förteckning över de sidor du besöker på webbplatsen. Dessa uppgifter hjälper oss att förstå trafikmönstren på webbplatsen och kan användas för att skräddarsy ditt besök på webbplatsen, så att du t.ex. visas innehåll angående speciella händelser eller reklam som kan intressera dig och visning av innehåll i enlighet med ditt postnummer.

Den här webbplatsen använder cookies, små databitar som en webbserver överför till en individs dator för särskilda syften, t.ex. att rapportera information om användning och demografiska uppgifter, som kan hjälpa oss att lära oss mer om webbplatsens användare och deras intressen. Cookies är en branschstandard som används av de flesta webbplater för att underlätta användarnas kontinuerliga åtkomst och användning av en specifik webbplats, t.ex. genom att tillhandahålla information som används för att leverera innehåll specifikt i enlighet med användarnas intressen samt för administrativa syften som säkerhet, och som kan spåra personligt identifierbar information. Generellt sett kan cookies bara läsas av den server som levererar dem. Om du någon gång vill ta bort cookies från din dator, kan du radera eller automatiskt avböja dem med hjälp av din webbläsare. Se din webbläsares instruktioner eller hjälpskärm för att få reda på mer om dessa funktioner. Du bör dock notera att om du avböjer cookies kan det bli svårt eller omöjligt för dig att använda delar av denna webbplats.

Den här webbplatsen kan använda s.k. ”pixeltaggar”, ”webbsignaler” eller ”genomskinliga gif” eller liknande verktyg (kollektivt benämnt ”pixeltaggar”) för att sammaställa aggregerad statistik om webbplatsanvändning och svarsfrekvenser. Pixeltaggar gör det möjligt för oss att räkna antalet användare som har besökt vissa sidor på webbplatsen och hjälper oss att bedöma våra marknadsförings- och annonskampanjers effektivitet. När vi använder HTML-formaterade e-postmeddelanden kan pixeltaggen meddela avsändaren huruvida e-postmeddelandet har öppnats. Watkins använder sig enbart av denna teknik i kommunikation som användare uttryckligen accepterat att ta emot, och den information som vi får kommer endast att användas i aggregerad form för statistiska analyser.

Watkins samlar in icke-personlig information för internt bruk som aggregerad information utan att enskilda användare identifieras. Icke-personlig information kan sammanställas och delas med anknutna enheter och strategiska partner, handlare och annonsörer. I vissa falla kan vi kombinera icke personlig information med personligt identifierbar information (såsom inbäddning av e-postadresser i cookies). Om vi kombinerar någon icke-personlig information med personligt identifierbar information kommer den kombinerade informationen att behandlas som personligt identifierbar information i enlighet med denna policy.

Viss användning av cookies i anslutning till webbplatsen kan kontrolleras av icke anknutna enheter som Watkins anlitar för att hantera vissa program och uppfylla särskilda önskemål från besökare. Även om Watkins kräver att dessa parter anpassar sin användning av cookies till vad som är tillåtet enligt denna policy, kan Watkins inte hållas ansvarigt för tredje parts användning av cookies. Den här webbplatsen kan erbjuda en funktion som gör det möjligt för dig att skicka ett elektroniskt vykort eller på annat sätt skicka ett meddelande till en vän. Om du väljer att göra detta kommer vi att be om mottagarens namn och e-postadress samt den meddelandetext du väljer att inkludera. Genom att använda denna funktion garanterar du att du har rätt använda och tillhandahålla mottagarens namn och e-postadress till oss i detta syfte.

Hur vi delar personligt identifierbar information

Watkins kan dela personligt identifierbar information, inklusive information som du tillhandahåller på webbplatsen, med anknutna enheter eller tredje part enligt vad som beskrivs nedan. Du bör vara medveten om att detta innebär att din personligt identifierbara information kan överföras till eller tas emot av Watkins anknutna enheter eller tredje part i andra länder, inklusive USA, som lyder under andra sekretessbestämmelser än de som är tillämpliga i det land där du bor. Även om det kan vara så att dessa lagar inte är lika omfattande som de i ditt hemland, kommer Watkins att vidta åtgärder för att säkerställa att din personligt identifierbara information hanteras i enlighet med denna policy.

  • Anknutna enheter Vi kan komma att dela personligt identifierbar information med våra dotterbolag och filialer globalt, i de syften som beskrivits ovan. Du kan se en lista över vissa anknutna enheter genom att klicka här.
  • Tjänsteleverantörer. Vi kan komma att använda tredjepartsleverantörer av tjänster för att hjälpa oss att driva vår verksamhet och denna webbplats, eller för att administrera aktiviteter för vår räkning, såsom utskick av e-post, webbplatsvärdskap för återförsäljarlokalisering, orderhantering, annonseringstjänster eller kundservice samt administrering av tävlingar eller förmånsprogram. Vi kan komma att dela personligt identifierbar information med dessa tredjepartsaktörer för dessa begränsade syften. Om du exempelvis lämnar önskemål om en broschyr kommer vi att dela din personligt identifierbara information om dig till vårt logisitikföretag för att slutföra din beställning.
  • Handlare och återförsäljare. Vi kan komma att dela personligt identifierbar information med tredje part som erbjuder våra produkter till försäljning. Tredjepartshandlaren eller -återförsäljaren kan kontakta dig direkt via e-post eller vanlig post. Om du tillhandahåller personligt identifierbar information till en sådan tredje part genom dennas webbplats eller på annat sätt, kommer transaktionen att ske mellan dig och denna tredje part (och inte på denna webbplats), och den personligt identifierbara informationen kommer att samlas in av denna tredje part, och kontrolleras av dennas integritetspolicy. Watkins rekommenderar att du granskar integritetspolicyn för tredjepartsaktörer som kontaktar din angående Watkins eller anknutna enheters produkter.
  • Annan delgivning. Personligt identifierbar information om någon enskild användare kan komma att delas med andra företag utanför Watkins (i) enligt vad lagen tillåter; (ii) i händelse av Watkins överföring av äganderätt, tillgångar eller konkurs, (iii) där vi bedömer att delgivning av specifik information är nödvändig för att följa en begäran från en brottsbekämpande myndighet, tillsynsmyndighet eller annan juridisk process eller (iv) för att skydda Watkins webbplatsbesökares, kunders, affärspartner, anställdas och allmänhets intressen och säkerhet; (v) för att göra det möjligt för oss att utöva tillgängliga rättsmedel eller begränsa de skador vi kan komma att lida (v) genomdriva våra användarvillkor; samt (vii) reagera vid en akut situation.
  • Strategiska partner. Vid vissa tillfällen kan det hända att vi ingår en speciell relation med ett annat företag som inte ägs av eller är kopplat till Watkins, för att kunna tillhandalhålla ytterligare funktioner på denna webbplats. Dessa speciella relationer kan omfatta affärspartner, sponsorer och gemensamt marknadsförda webbplatser (vilka här refereras till som ”gemensamt marknadsförda sidor”). All information, inklusive personligt identifierbar information som du tillhandahåller på någon av dessa gemensamt marknadsförda sidor kommer att delas med dessa tredepartspartner. Genom att delta i aktiviteter eller tillhandahålla din information på dessa gemensamt marknadsförda sidor, samtycker du också till att vi tillhandahåller din personligt identifierbara information till dessa tredje parter. Eftersom dessa tredjepartsaktörer kommer att använda din information i enlighet med sina egna integritetspolicyr bör du titta på deras webbplatser efter information om dessa integritetspolicyer.

Funktioner med användargenererat innehåll

På vissa sidor på denna webbplats är det möjligt för användarna att skicka in eget innehåll, som t.ex. under ”Kommentarer” eller ”Kontakta oss”. All information som du lämnar på sådant sätt kan göras offentligt tillgänglig och du bör iaktta försiktighet när det gäller lämnandet av personlig, finansiell eller annan känslig information där. Watkins kan inte förhindra att sådan information används på ett sätt som kan strida mot integritetspolicyn, lagen eller som kan kränka din personliga integritet och säkerhet, och Watkins är inte ansvarigt för konsekvenserna av sådana publiceringar.

Lotterier, tävlingar etc.

Vi kan anordna andelslotterier, tävlingar, utlottningar och liknande kampanjer genom webbplatsen, som kan kräva att man registrerar sig online hos tredjepartssponsorer av sådana andelslotterier, tävlingar, utlottningar osv. Du bör läsa igenom reglerna för varje andelslotteri, tävling, utlottning och kampanj som du deltar i genom webbplatsen, eftersom de kan innehålla ytterligare viktig information om Watkins eller en sponsors användning av din personligt identifierbara information. I den utsträckning villkoren i dessa regler angående behandlingen av din personligt identifierbara information står i strid med denna policy, är det villkoren i reglerna som skall gälla.

Länkar och integritetspraxis hos tredje part

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av Watkins. Watkins ÄR INTE ANSVARIGT FÖR DESSA WEBBPLATSERS INTEGRITETSPRAXIS ELLER INNEHÅLL, INKLUSIVE WEBBPLATSER SOM DRIVS AV ANKNUTNA ENHETER. Vi tillhandahåller sådana länkar som en förmån, och att länkarna finns på webbplatsen innebär inte att Watkins ställer sig bakom den länkande webbplatsen. Om du tillhandahåller personligt identifierbar information genom någon sådan tredjepartswebbplats, kommer transaktionen att ske mellan dig och denna tredjepartswebbplats (och inte på denna webbplats), och den personligt identifierbara informationen kommer att samlas in av denna tredje part, och kontrolleras av dennas integritetspolicy. Watkins rekommenderar att du granskar integritetspolicyerna för tredjepartswebbplatser som du kommer till via länkar från denna webbplats.

Säkerhet för personligt identifierbar information

Watkins kommer att vidta lämpliga åtgärder för att: (i) skydda personligt identifierbar information som samlats in från otillbörlig åtkomst, avslöjande, modifiering eller förstörande och (ii) se till att personlighet identifierbar information är korrekt och uppdaterad, i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi strävar även efter att våra anknutna enheter och tjänsteleverantörer ska vidta rimliga åtgärder för att bibehålla konfidentialiteten hos personligt identifierbar information. När det gäller onlinetransaktioner använder vi teknik för att skydda den personligt identifierbara informationen som du skickar till oss via vår webbplats. Tyvärr finns det dock inget säkerhetssystem eller system för dataöverföring på internet som kan garanteras vara fullständigt säkert.

För att skydda din personliga integritet uppmanar vi dig att inte inkludera känslig personlig information i några e-postmeddelanden som du skickar till oss. Skicka inte kreditkortsnummer eller annan känslig personlig information till oss via e-post. Observera att Watkins inte kommer att begära känslig personlig information i våra e-postmeddelanden och skulle du få någon sådan begäran bör du kontrollera dess äkthet.

Acceptera/Val

Denna webbplats kan ge dig möjlighet att acceptera att ta emot marknadsföringsmeddelanden från Watkins, våra anknutna enheter och andra affärspartner. Om du inte accepterar, kommer inga kampanjerbjudanden att skickas till dig. Däremot kan det hända, oavsett om du väljer att acceptera eller inte, att Watkins vid vissa tillfällen behöver skicka program-e-post av administrativa skäl, som de som beskrivs i ”Hur vi delar din personligt identifierbara information – Annan delgivning” ovan.

Watkins erbjuder också ett bekvämt sätt för dig att ta bort din information från vår databas så att du inte får några meddelanden från oss i framtiden, eller stänga ditt konto:

  • Du kan avanmäla dig på [email protected].
  • Observera att om du ”lämnar oss” enligt beskrivningen ovan, kommer vi dock inte att kunna ta bort din personligt identifierbara information från anknutna enheters eller andra affärspartners databaser, som vi redan har delgivit din personligt identifierbara information, före det datum du väljer att lämna oss.

Ändra personligt identifierbar information

I den utsträckning som tillämplig lagstiftning föreskriver har du möjlighet att begära att vi informerar dig om den personligt identifierbara informationen vi innehar om dig och, i tillämpliga fall, begära att vi uppdaterar, korrigerar och/eller tar bort personligt identifierbar information om dig som vi innehar i vår aktiva databas. Vi kommer att göra alla begärda uppdateringar och ändringar inom den tidsram som anges i tillämplig lagstiftning och kan, i de fall lagen tillåter, ta ut en skälig avgift för att täcka kostnaderna för att möta begäran. Observera att även om vi får en begäran om borttagning eller ändring av personlig information kan vi behöva behålla viss information för registerföring och det kan även finnas kvarvarande information som kommer att finnas kvar i våra databaser och andra register som inte kommer att tas bort eller ändras.

Denna typ av begäran måste skickas skriftligt till följande adress: [email protected]fg.com. För att skydda din konfidentialitet kan vi enbart svara på en sådan begäran till den e-postadress som du har registrerat eller tillhandahållit till oss på annat sätt. Kom ihåg att om du gör en sådan begäran kan det hända att vi inte kan tillhandahålla samma kvalitet och serviceutbud som du är van vid. Dessutom kan du i vissa fall, baserat på tillämplig lagstiftning, begära att vi upphör att dela personligt identifierbar infromation om dig med våra affärspartner, eller att Watkins upphör att använda personligt identifierbar information om dig, på grund av att denna information förvärvades på ett otillbörligt sätt eller används på ett sätt som bryter mot lagen, genom att skicka en skriftlig begäran till [email protected]. Vi kommer att försöka möta varje sådan begäran i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Bevarande av personligt identifierbar information

Vi bevarar personligt identifierbar infromation om dig under den tidsperiod som krävs för att uppnå de syften som beskrivs i denna policy, såvida inte en längre bevarandeperiod krävs eller tillåts enligt gällande lagstiftning.

Watkins tillägg till integritetspolicyn

Webbplatsen använder webbanalystjänsten ClickTale ClickTale kan använda musklick, musrörelser, scrollningsaktivitet så väl som eventuell text du skriver in på webbplatsen. ClickTale samlar inte in någon personligt identifierbar information som du inte frivilligt anger på webbplatsen. ClickTale språrar inte dina surfvanor på olika webbplatser som inte använder tjänsten ClickTale. Se Integritetspolicy för information som inhämtats via webbanalystjänsten ClickTale för mer information. Vi använder informationen som inhämtas via tjänsten ClickTale för att förbättra vår webbplats och tillhandahålla en upplevelse i världsklass för dig. Du kan välja att inaktivera tjänsten på http://www.clicktale.net/disable.html.

Tealium, sociala medier

Vi använder även ett JavaScirpt som gör det möjligt för oss att avgöra om du har besökt sociala medier som t.ex. bloggar, tidningsartiklar, videor och liknande sidor som nämner vårt varumärke. Informationen hjälper oss att mäta hur effektivt vårt PR-arbete i sociala medier och online fungerar. Vi samlar inte in någon personligt identifierbar information och alla information ligger på en aggregerad nivå. Om vill lämna denna tjänst klickar du på länken för att lämna.

Om du redan har lämnat denna tjänst och vill acceptera den igen kan du acceptera den här.

Dataminimering

Vi sparar personliga data utifrån principerna om att undgå och minimera data, och endast så länge som det är nödvändigt eller obligatorisk enligt lag (laglig lagringsperiod). Om ändamålet för lagringen inte längre föreligger eller lagringsperioden löper ut, kommer vi att blockera eller radera uppgifterna.

Dina rättigheter till information, korrigering, blockering, radering och invändning
Du har rätt att när som helst få information om vilka uppgifter som har sparats om dig, samt rätt att korrigera, blockera eller radera dessa data.
Undantag: När det gäller nödvändig dataförvaring avseende affärsverksamhet, eller vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt lag.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till insamling, behandling och användning av dina data hädanefter. Önskar du det, ber vi dig att skicka e-post till [email protected].

Vi besvarar gärna dina frågor avseende dataskydd och behandling av dina personliga data. Du kan kontakta oss via e-post [email protected] eller via kontaktuppgifterna under företagsfakta.

För att kunna blockera dina data när som helst förvarar vi dessa i ett slutet system och har sålunda fullständig kontroll av dem. Om vi inte är skyldiga att lagra uppgifterna enligt lag kan du också uppmana oss att radera dessa data. Annars blockerar vi uppgifterna om du önskar det.

Ändring av vår dataskyddsdeklaration
För att säkerställa att vår dataskyddsdeklaration alltid följer aktuella rättsliga krav, förbehåller vi oss rätten att när som helst ändra denna. Detta gäller även om dataskyddsdeklarationen måste ändras avseende nya eller ändrade tjänster. Den nya dataskyddsdeklarationen kommer i så fall att träda i kraft nästa gång du kommer till vår hemsida.

Policymodifieringar

Watkins förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna policy. Om Watkins skulle göra en väsentlig förändring av denna policy kommer det att meddelas här. Vi uppmanar dig att kontrollera denna sida regelbundet, eftersom ditt fortsatta användande av webbplatsen efter eventuella policyändringar kommer att tolkas som att du accepterar ändringen. Om Watkins skulle göra en väsentlig förändring av denna policy kommer ett meddelande att publiceras om ändringen.

Frågor

Om du har några frågor om denna policy eller om hur Watkins behandlar din personligt identifierbara information kan du kontakta oss på: [email protected].

Cookie-policy

Se avsnittet med vår cookie-policy.